TAŞERON PERSONELE SINAV DUYURUSU24 Aralık 2017 Tarihli ve 30280 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "KHK/696 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"  ve 1 Ocak 2018 Tarihli ve 30288 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" çerçevesinde Çankırı İl Göç İdaresi Müdürlüğünce yapılacak olan sınava ait bilgilir, ilgili yönetmeliğin 14. maddesinin 2. fıkrası gereği aşağıda ilan olunur. 12.03.2018

1-) Sınavlar sözlü olarak gerçekleştirilecektir.
2-) Sözlü sınav, 15.03.2018 tarihinde Çankırı İl Göç İdaresi Müdürlüğünün toplantı salonunda Temizlik Personelleri için saat 16:30’ da, Özel Güvenlik Personelleri için saat 16:00' da gerçekleştirilecektir.
3-) Sınava katılacak adaylar yanlarında T.C. Kimlik Numaralarının yazılı olduğu belgeyi bulunduracak, bu belge yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
Kayıt: 12.3.2018
Güncelleme:29.3.2018
Paylaş


WS05